HİZMETLERİMİZ
Anasayfa / Hizmetler
Gümrük Müşavirliği

-İthalat,ihracat,transit,antrepo,geçici ithalat işlemleri.

-Serbest Bölge işlemleri

-Mevzuatı düzenli olarak takip ederek ilgili konuları müşterilere eş zamanlı sirküler etmek

-Kambiyo,dış ticaret ve akreditif işlemlerinin takibini yapmak 

-Gümrük mevzuatı ve kanunların takibi,zamanında müşteriye iletilmesi

-Dış Ticaret Mevzuatı Danışmanlığı

-İthalat,ihracat.transit,ve mali (vergisel) konuları kapsayan anahtar teslim projeler

-Dahilde işleme ve Hariçte İşleme izin belgeleri projelerini hazırlamak,belge çıkartmak,revize etmek ve sonlandırmak

-İthalat işlemleri için gerekli Kota Belgesi,Gözetim Belgesi,Garanti Belgesi vb.çıkartılması

-Kontrol belgesi,DIIB,Yatırım Teşvik,İşçi sağlığı vb.belgelerin çıkarılması ve takibi

-Genel ve Özel antrepo açma izinleri ve uygulaması ile ilgili danışmanlık

-Serbest Bölge'de şirket kuruluş ve Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı alınması işlemleri.

İLETİŞİM
Adres: Alsancak Mahallesi 1469.Sokak Gar Apartmanı No:99 Kat:2 Daire:3 Konak/İZMİR
Telefon: +90 232 421 04 51
Faks: + 90 232 421 08 38
E-Posta: info@bgmbaray.com.tr